Chức Năng Giao Tiếp

Câu hỏi nghi vấn, Câu hỏi đuôi, Câu hỏi có từ để hỏi

Đưa lời khuyên

Khen/Cảm Ơn/Xin Lỗi/Mời/Yêu Cầu/Xin Phép/Đề Nghị/Chỉ Đường

Diễn đạt sự Đồng ý/ Không đồng ý

Hỏi ý Kiến